Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

Facebook เรียกเก็บ VAT 7% จะยิงแอดต้องทำอย่างไร ?

1 Posts
1 Users
0 Reactions
262 Views
supachai
(@supachai)
Posts: 2481
Illustrious Member
Topic starter
 

a-Nl7-SA7-N93oz-Z0q-Xk1j0

"ภาษีมูลค่าเพิ่ม" สำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e - Service) หรือ VAT ของ "กรมสรรพากร" เริ่มมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

ทำให้ผู้ประกอบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย และมีรายได้จากการให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

หนึ่งในนั้นคือ “Facebook” โซเชียลมีเดียที่ใกล้ตัวหลายๆ คน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ “ขายของออนไลน์” ที่ต้องใช้เครื่องมือในการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊คจะต้องได้รับผลกระทบด้วย คือจะต้องเสีย VAT 7% เมื่อมีการ “ยิงแอด” หรือ “ยิงโฆษณา”

ยิงแอดในเฟซบุ๊กหลัง 1 ก.ย. 64 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?

หลังจากที่ e-service เริ่มมีผลบังคับใช้ ทุกคนที่ยิงแอดในเฟซบุ๊คจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทั้งที่จด VAT และไม่จด VAT

ขอสรุปรูปแบบการเสียภาษี VAT ให้เข้าใจง่ายๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ “ผู้ที่จด VAT” และ “ผู้ที่ไม่จด VAT” ดังนี้

Facebook เรียกเก็บ VAT 7% จะยิงแอดต้องทำอย่างไร ?

ผู้ที่จด VAT

กลุ่มที่จด VAT หมายถึง บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้าน/ปี

กรณีที่มีการจด VAT จะไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม 7% ณ เวลาที่ยิงแอด แต่ต้องยืน VAT เองในภายหลังโดยจะต้องแจ้ง Facebook ว่ามีการจด VAT เพื่อให้ระบบรับทราบด้วย ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ payment system

2. เลือก ข้อมูลบริษัท ข้อมูลธุรกิจ

3. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่มีการกรอกข้อมูลตามข้างต้นเรียบร้อย ทุกครั้งที่มีการยิงแอด ระบบจะไม่รวม VAT ตอนยิงโฆษณา แต่จะต้องยื่นภาษี ภ.พ.36 เองกับกรมสรรพากร (ยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไปตามปกติ)

ยกตัวอย่างการยิงแอดของผู้จด VAT

สมมติยิงแอด 1,000 บาท ระบบเรียกเก็บ 1,000 บาท (โดยยังไม่รวม VAT) จะต้องยื่น VAT จำนวน 70 บาทด้วยตัวเอง ขอภาษีคืนได้

ผู้ที่ไม่ได้จด VAT

ผู้ที่ไม่ได้จด VAT คือบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้จด VAT สำหรับกลุ่มนี้ระบบ Facebook จะตัดเงินแบบรวม VAT 7% อัตโนมัติ และขอคืนภาษีไม่ได้ ซึ่ง Facebook จะนำส่ง VAT ให้กับเราเอง

ยกตัวอย่างการยิงแอดของผู้ที่ไม่ได้จด VAT

ยิงแอด 1,000 บาท ระบบเรียกเก็บ 1,070 บาท และไม่ต้องทำอะไรต่อ

#จ้าง โฆษณา facebook หัก ณ ที่จ่าย
#ค่าโฆษณา Facebook หัก ณ ที่จ่าย
#ค่าโฆษณา มี vat ไหม
#ยื่น ภ.พ.36 ล่าช้า
#บันทึกบัญชี ค่าโฆษณา Facebook
#กรอก ภ.พ. 36 facebook
#จ่ายค่าโฆษณา facebook
#ภาษีเฟสบุ๊ค

ที่มา: K SME / Facebook / www.bangkokbiznews.com/business/958828

 
Posted : 11/09/2021 4:37 pm
Share: