Titleist T150 ชุดเหล็กทัวร์ความเร็วสูง

กีฬา ข่าวด่วนวันนี้

ชุดเหล็ก Titleist T150 ผลิตด้วยกระบวนการฟอร์จ ถูกออกแบบให้สร้างความเร็วได้สูงกว่าและตีไกลกว่า มีองศาหน้าเหล็กชันกว่า ด้วยรูปทรงแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และการชดเชยความผิดพลาด มาพร้อมเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดรอบด้านแบบที่นักกอล์ฟจริงจังต้องการ ทั้งจากโครงสร้างแบบฟอร์จทั้งชิ้น และองศาหน้าเหล็กที่ชันขึ้น
T150 ให้ประสิทธิภาพในการควบคุมวิถีลูกที่แม่นยำ ด้วยการปรับปรุงช่องว่างด้านหลังและรูปทรงของใบเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความมั่นใจและความรู้สึกที่ดีขณะปะทะลูก รวมถึงชดเชยความผิดพลาดมากกว่า และยังสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็ว โดยการเซาะร่องที่ด้านหลังใบเหล็กของ T150 ถูกย้ายให้เข้ามาใกล้หน้าเหล็กมากขึ้น ให้ความรู้สึกหนักแน่นยิ่งขึ้น ขณะปะทะลูก หน้าเหล็กผลิตด้วยกระบวนการกลึงด้วยเครื่อง CNC อย่างแม่นยำ ทำให้หน้าเหล็กและร่องเรียบที่สุด ให้ความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นจากการเล่นทุกช็อต
ด้วยการใส่ทังสเตนความหนาแน่นสูง D18 และกระบวนการประสานโลหะที่อุณหภูมิ 2000° แบบงานอากาศยาน ทำให้วิศวกรของ Titleist สามารถกำจัดรอยเชื่อม ทำให้กำหนดตำแหน่งของจุด CG ได้อย่างแม่นยำที่สุด เพื่อเพิ่มค่า MOI และให้มุมเหินที่เหมาะสม ให้ความรู้สึกปะทะลูกที่หนักแน่นของเหล็กฟอร์จ รวมถึงการเพิ่มความหนาของขอบด้านบนและทำให้ฐานด้านล่างกว้างขึ้น ทำให้วางตำแหน่งของจุด CG ได้ต่ำลง ได้ทั้งความเร็วลูกกอล์ฟที่สูงขึ้น และมุมเหินที่สูงขึ้น
T150 มีรูปทรงและขอบด้านบนที่ช่วยเพิ่มความ

มั่นใจให้กับผู้เล่น รูปทรงที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ช่วยเพิ่มการชดเชยความผิดพลาด แต่ยังมีรูปทรงที่ปราดเปรียว ส่วนฐานด้านล่างถูกออกแบบให้มีมุมกระดอนแบบไล่ระดับ โดยเจียรลบมุมที่ด้านหลังของฐาน เป็นผลให้ใบเหล็กตีหญ้าได้เร็วขึ้น ตีผ่านลูกได้อย่างง่ายดายให้ความรู้สึกแบบเหล็กที่ผู้เล่นในทัวร์ชื่นชอบ