Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

มิติใหม่ "คลองช่องนนทรี" เพิ่มคุณภาพชีวิต ฟื้นเมือง เชื่อมย่านธุรกิจ (CBD) ให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกัน

1 Posts
1 Users
0 Reactions
397 Views
supachai
(@supachai)
Posts: 2481
Illustrious Member
Topic starter
 

564000010958206

โฆษก กทม. โพสต์ถึงประโยชน์ของสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ที่มีดีมากกว่าความสวย แต่ยังเป็นแหล่งระบายน้ำ พื้นที่สีเขียว แหล่งพักผ่อน รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

เพจ เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang โฆษกกรุงเทพมหานคร โพสต์มุมมองประโยชน์ของสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ที่มีมากกว่าความสวย โดยได้โพสต์ข้อความว่า

"จากที่หลาย ๆ คนได้เห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คลองกลางย่านศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งของโครงการฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต (Regenerative Bangkok) ในการพัฒนาสุขภาพคนควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคสีฟ้า เขียวของ กทม. (Bangkok Blue Green Infrastructure) ที่จะเพิ่มประโยชน์คลองที่มากกว่าระบบระบายน้ำ สร้างพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ทางเท้า สะพาน ถนน ที่มีอยู่แล้วให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย

564000010958201

โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของคนที่คิดว่าคลองใช้เพียงเพื่อระบายน้ำฝนและน้ำเสีย ให้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเมือง สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนในย่านธุรกิจใจกลางเมือง ผู้คนทุกกลุ่มจะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ คลองช่องนนทรีถือเป็นคลองที่เต็มไปด้วยศักยภาพกลางย่านธุรกิจ (CBD) วันนี้คลองช่องนนทรีได้ถูกนำกลับมาพัฒนา เพื่อฟื้นเมือง เชื่อมย่าน

คลองช่องนนทรีเป็นคลองกลางใจเมืองพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพิ่มคุณภาพชีวิตและการฟื้นเมือง เพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายด้านที่ทุกคนใช้ได้ร่วมกัน คือ

564000010958204

- เพิ่มพื้นที่แหล่งพักผ่อน ให้กับชุมชนและคนทำงาน
- เพิ่มทางวิ่ง/จักรยาน ระยะทางไป-กลับ มากถึง 9 กม.
- เพิ่มทางเชื่อมต่อผู้คนในย่านธุรกิจ
- ใช้คลองบำบัดน้ำ ตามธรรมชาติได้มากกว่าเดิม
- ต้นไม้สร้าง​พื้นที่สีเขียว​ ลดฝุ่นควัน

คลองช่องนนทรีจะยังคงสถานะเป็นคลองระบายน้ำตามธรรมชาติ ที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น ซึ่งจะพัฒนาจากโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1. น้ำที่ไหลเข้ามาในคลองจะเป็นน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยา ตามสถานการณ์น้ำขึ้น น้ำลง
2. รองรับน้ำฝนบางส่วนไหลลงคลองได้เหมือนเดิม แต่จะผ่านการบำบัดน้ำตามธรรมชาติก่อนไหลลงคลอง โดยนำน้ำ reuse ได้มาตรฐาน bod กลับเข้ามาลงคลอง และการใช้พืชพรรณ และระบบ rain garden แบบลดหลั่นในการใช้ธรรมชาติเป็นตัวช่วย
3. มีระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนไม่ให้ไหลลงคลอง แต่จะไหลลงท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้คลองแทน
4. คงสภาพท้องคลองไว้ตามธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศ

การพัฒนาคลองช่องนนทรี จะเป็นต้นแบบของคลองที่เหมาะสมกับบริบทของความเป็นกรุงเทพฯ เมืองน้ำที่ลุ่ม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยไม่ได้พัฒนาเพียงแค่คลองเดียว แต่มีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมย่านต่อเนื่องตามแผน Bangkok Blue Green Infrastructure ที่จะพัฒนาทั้งคลองสาทร สวนลุมพินี คลองไผ่สิงโต และคลองต้นสน

564000010958205

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี สวนสาธารณะคลองแห่งแรก จะพัฒนาเสร็จในช่วงที่ 2 เริ่มจากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ก่อนเป็นเฟสแรก ซึ่งจะเปิดให้ทุกคนได้ใช้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 และจะก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการระยะทางไป-กลับ 9 กิโลเมตร ในเดือนสิงหาคม 2565

เพื่อที่ทุก ๆ คน จะได้ใช้สวนสาธารณะแห่งนี้ร่วมกัน ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองให้ได้มีสถานที่พักผ่อนใจกลางเมืองเพิ่มขึ้น และยังเป็น Landmark ให้ คนในชุมชนได้สัญจร ออกกำลังกาย และนักท่องเที่ยวได้ให้มาเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับ"

คลองช่องนนทรี ล่าสุด
ปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี
แผนพัฒนาคลองช่องนนทรี
สวนสาธารณะ เปิด ไหม 2564
เตรียมเปิด "สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี" เฟสแรก 25 ธ.ค.นี้
เริ่มแล้ว! ปรับปรุงคลองช่องนนทรี สาทร

 
Posted : 29/10/2021 8:22 pm
Share: