27 จาก 34 ราย ติดเชื้อจากสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า วันนี้ไร้บุคลากรการแพทย์

ข่าวด่วนวันนี้

วันที่ 14 เม.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทยวันนี้ ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 34 ราย กลับบ้านเพิ่ม 117 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 1,405 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,167 ราย เสียชีวิตศพที่ 41 พนักงานขับรถเมล์สาย 140 ติดเชื้อจากการสังสรรค์ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,613 ราย ถือเป็นรายที่ 2,580-2,613 รวมผู้ป่วยกระจายอยู่ใน 68 จังหวัด โดยผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็นดังนี้

1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 33 ราย แบ่งเป็น

กลุ่มแรก 27 ราย ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

กลุ่มที่สอง 7 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้

คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 2 ราย โดยกลับมาจากอิตาลีและมาเลเซีย
ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 1 ราย
กลุ่มที่สาม 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

2. ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantines 1 ราย เป็นชาวสตูล กลับมาจากอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 34 ราย อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ดังนี้ กทม. 8 ราย, ยะลา 6 ราย, ปัตตานี ภูเก็ต จังหวัดละ 5 ราย, นครศรีธรรมราช 4 ราย, สมุทรปราการ 2 ราย, เลย พังงา สตูล จังหวัดละ 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวน 1 ราย

ขณะที่อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน 3 อันดับ พบว่า ภูเก็ต ยังคงมีผู้ป่วยมากที่สุด 44.99% รองลงมาคือ กทม. 23.12% และยะลา 16.84% ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับการรักษาผู้ป่วย ยังคงอยู่ที่ 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี และอ่างทอง