“สินิตย์” สั่งลุยสร้างมาตรฐานวิชาการ GIT รับลูกจัดประชุมนานาชาติดึงกูรูร่วมแลกเปลี่ยน

ข่าวด่วนวันนี้

“สินิตย์” สั่งการเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติช่วงการจัดงานพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี “สุเมธ” รับลูกดึงผู้คร่ำหวอดในวงการมาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้การตรวจสอบ ออกแบบ การตลาด พลอยสี พร้อมจัดประกวดพลอยสวยโชว์ภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพของไทย

นายสุนิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยให้ใช้โอกาสช่วงการจัดงานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021 (International Chanthaburi Gems and jewelry Festival 2021-2022) ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ. 2565 จัดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ และสร้างมาตรฐานด้านการตรวจสอบของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า ได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 7 หรือ The 7th International Gem & Jewelry Conference” (GIT 2021) ขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิด “Towards the Sustainable Gem Industry” ซึ่งจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการตรวจสอบ การออกแบบ และการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมอัญมณีโลกที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างไทยกับต่างชาติ

โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย เช่น เทรนด์ของอุตสาหกรรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การศึกษาระบบสำแดงและการติดตามแหล่งที่มาของพลอยสีโดยใช้เทคโนโลยี Block chain ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลกที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 150 รายได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ GIT ยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การจัดงานประชุมวิชาการด้านพลอยสี หรือ Corundum Symposium ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่เน้นความสำคัญของอัญมณีประเภทคอรันดัม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม และแซปไฟร์สีต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจัดว่าเป็นผู้ส่งออกหลักของอัญมณีกลุ่มนี้ รวมทั้งจัดประกวดพลอยสวย หรือ The GIT’s Enchanting Ruby & Sapphire Awards ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลคอรันดัม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าอัญมณีคุณภาพของประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

ทั้งนี้ การจัดงาน GIT 2021 จัดอยู่ในช่วงเดียวกับการจัดงานแสดงสินค้าพลอยและเครื่องประดับนานาชาติจันทบุรี 2021 ระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ. 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และบริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกว่า 300 คูหา และบริการ GIT Mobile Lab เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2634-4999 ต่อ 452-455

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business