สงกรานต์ปี 63 วัดที่กาฬสินธุ์จัดสวดบทรัตนสูตร หลังโควิดทำคนทำบุญบางตา

ข่าวด่วนวันนี้

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.2563 บรรยากาศที่วัดประชานิยม ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีประชาชนเข้าวัดบางตากว่าทุกๆ ปี โดยรัฐบาลประกาศให้ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัว เพื่อให้ประชาชนได้พบปะพูดคุยให้คลายความคิดถึงที่ไม่ได้พบหน้ากันในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีไทยส่วนมากจะรำลึกถึงผู้มีพระคุณ หรือระลึกถึงบุพการี ญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว มีการรวมกลุ่มในคณะญาติร่วมทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลาย

แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องห่างกัน ไม่ได้พบปะพูดคุยกันเหมือนทุกปีที่ผ่าน ตามมาตรการที่ภาครัฐประกาศเพื่อเป็นป้องกันหรือห้ามมิให้มีการชุมนุมกันอันจะทำให้ผิดกฎหมาย พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้ประชาชนเข้าวัดไม่มากเหมือนทุกปี ด้วยปัญหานี้การถวายภัตตาหารเช้าทางวัดจึงได้จัดสวดมนต์บทรัตนสูตรอันเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

นางเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์ ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ปกติก็เป็นคนเข้าวัดโดยตลอด นอกจากจะติดธุระส่วนตัวถึงไม่ได้มา แต่หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย และทางจังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศมาตรการให้รักษาระยะห่างในการเข้าสังคม ตนเองก็ต้องปฏิบัติตามตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้ประกาศไว้เพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่ง ในส่วนคนที่จะเข้าวัดนั้นต้องรู้หน้าที่ของตนเองเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ซึ่งในช่วงสงกรานต์ของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมภายในวัด เช่น ทำบุญถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุภายในวัด

ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ยังมีประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ สรงน้ำพระสงฆ์เพื่อขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนมาร่วมงานภายในวัดประชานิยมมาทำบุญเป็นจำนวนมากหรือเยอะที่สุดจนแน่นวัด แต่มาปีนี้ประชาชนที่มาเข้าวัดทำบุญลดน้อยลงไปอย่างชัดเจนเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ด้าน พระคุณภัทรคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชานิยม และรองเจ้าอาวาสวัดประชานิยม กล่าวว่า ในวัดประชานิยมมีพระภิกษุและสามเณรรวมแล้วประมาณ 150 รูป เวลาออกบิณฑบาตทุกรูปต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือ การอุปโภคบริโภค สภาพภายในวัดเองค่อนข้างลำบาก เพราะญาติโยมที่เข้ามาทำบุญถวายอาหารมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด การขบฉันค่อนข้างลำบากสืบเนื่องจากมีพระภิกษุสงฆ์มีจำนวนมากทำให้อาหารไม่เพียงพอ พร้อมกับยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน้ำค่าไฟ ทำให้ต้องแบกรับภาระของพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ญาติโยมที่มาทำบุญบางตาอย่างถนัด

สำหรับ บทสวดรัตนสูตร หรือเรียกว่า รัตนปริตร มีมาแต่สมัยพุทธกาลในการสวดนั้นว่ากันว่าเพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าจากภัยของโรคระบาดต่างๆ หรือโรคห่า และความอดอยากแร้นแค้นสืบเนื่องภัยจากธรรมชาติ ในบทสวดนี้จะการกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีการกล่าวถึงท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นอธิบดีของเทวดาทั้งปวง เป็นการพรรณาถึงความประเสริฐของพระรัตนตรัย ซึ่งในปัจจุบันการสวดมนต์ในบทรัตนปริตรจะมีการผูกสายสิญจน์เข้ากับบาตรน้ำมนต์ท่องคาถาหลังจากเสร็จพิธีแล้วจะนำน้ำมนต์นั้นมารดประพรมให้กับผู้ที่ร่วมงานนั้นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อขจัดโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไป.