“สรรพากร” เคาะภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล หัก ณ ที่จ่าย 15%

ข่าวด่วนวันนี้

โฆษกกรมสรรพากรชี้เงื่อนไขการยื่นเสียภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุนหากมีผลกำไรจากการขายในปีภาษีนี้น จะถูกกำหนดให้เป็นเงินได้ตามกฎหมายโดยนักลงทุนจะต้องยื่นเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงาน ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวถึงรูปแบบการเสียภาษีที่มาจากกำไรในการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัลว่า ปกติหากมีการซื้อขายเหรียญคริปโตหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเกิดกำไรขึ้นแล้ว ตามประมวลกฏหมายรัษฎากร จะถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ฌ) ซึ่งผู้ที่มีเงินได้ตามข้อกฏหมายดังกล่าวนั้น (ผู้ซื้อ) มีหน้าที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 15%

อย่างไรก็ดีในข้อกฎหมายนี้ นักลงทุนผู้เทรดเหรียญคริปโต หรือลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล หากมีกำไรเกิดขึ้น มีหน้าที่จะต้องนำกำไรจากการขายไปคำนวณรวมกับเงินได้อื่น ๆ ในการยื่นเสียภาษีประจำปี ตามปีที่ได้รับกำไร เพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บย้อนหลัง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้เลือกว่า จะนำมาคำนวณรวม หรือไม่ต้องนำมาคำนวณรวม เช่นเดียวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายชนิดดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ซึ่งถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และ 10% ซึ่งจะได้สิทธิ์ให้เลือกว่าจะรวมหรือแยกกับเงินได้ ในตอนยื่นภาษีประจำปีได้

แหล่งข่าว https://www.mgronline.com/stockmarket/detail/9640000113640