ปิดฉากเรือเร็ว “Aquabike Thailand 2023” ได้แชมป์ทั้งหมด 15 รุ่น

กีฬา ข่าวด่วนวันนี้

เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเรือเร็วชนิดกีฬา Aquabike รายการ Aquabike Thailand 2023 ซื่งเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก

โดย พลโทองอาจ ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ พันเอกสมบัติ บุญกอแก้ว รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬา Aquabike Thailand 2023 ในวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ.บึงตะเครง จังหวัดพิษณุโลก นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ และนายนิพนธ์ เชยชม ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางน้ำ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ นายสิริพงษ์ ผดุงเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย และนางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ส.ส.พิษณุโลก เขต 4 พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับผลการแข่งขันผลการแข่งขัน “AQUABIKE THAILAND 2023” มีดังนี้

1. รุ่น SKI GP1
อันดับที่ 1 นายธนวินท์ โมลี ทีมฟลามิงโก้ , อันดับที่ 2 นายปฏิภาณ เปลี่ยนวงษ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3 ออสมาน มิน ทีมฟลามิงโก้ , อันดับที่ 4 ธนวิชญ์ โมลี ทีมฟลามิงโก้ และ อันดับที่ 5 ลิน ลิล เทะ ทีมฟลามิงโก้

2. รุ่น SKI LADIES GP1
อันดับที่ 1 ศัจจา พันพุก ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม

3. รุ่น SKI GP1
อันดับที่ 1 มานิตย์ พ้นภัยพาล ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2 ปฏิภาณ เปลี่ยนวงษ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3 ฟิลิน ซาลี่ ทีมฟลามิงโก้ , อันดับที่ 4 ออสมาน มิน ทีมฟลามิงโก้ และ อันดับที่ 5 สรวิชญ์ ผาสุข ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม

4. รุ่น SKI GP4
อันดับที่ 1 ธนวิชญ์ โมลี ทีมฟลามิงโก้, อันดับที่ 2 ธนวินท์ โมลี ทีมฟลามิงโก้, อันดับที่ 3 ภาคิน สาระสันต์ ทีมเค 45 แมกซิม่าทีมพาว และ อันดับที่ 4 ธัช อัคราษา ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค

5. รุ่น SKI JUNIOR GP 3.3 AGE 13 – 16
อันดับที่ 1 อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค ,
อันดับที่ 2 พชรกมล สนสวัสดิ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม และ อันดับที่ 3 ธาม บุนนาค ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค

6. รุ่น SKI JUNIOR GP 3.2 AGE 10 – 12
อันดับที่ 1 ธนธรรม กุลกำม์ธร ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค
อันดับที่ 2 ธนากร เสริมชีพ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม และ อันดับที่ 3 กุณช์ วิชชาพิณ ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม

7. รุ่น SKI JUNIOR GP4 AGE 13 – 16
อันดับที่ 1 อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2 ธาม บุนนาค ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค

8. รุ่น SKI JUNIOR GP4 AGE 10 – 12
อันดับที่ 1 ธนธรรม กุลกำม์ธร ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2 พิรัทชาธร ดำรงมหาสวัสดิ์ ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค และ อันดับที่ 3 พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์ ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค

9. รุ่น RUNABOUT GP1
อันดับที่ 1 สรวิชญ์ ผาสุข ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม , อันดับที่ 2 ภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล , อันดับที่ 3 กตัญญู ชมอิ่ม , อันดับที่ 4 นวินรัตน์ ควรทรงธรรม ทีมเค 45 แมกซิม่าทีมพาว และ อันดับที่ 5 ศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม

10. รุ่น RUNABOUT GP3
อันดับที่ 1 ดำรงชัย หมุดธรรม ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2 ภาณุพันธุ์ ดิษฐี ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3 นวินรัตน์ ควรทรงธรรม ทีมเค 45 แมกซิม่าทีมพาว และ อันดับที่ 4 ธนภัทร ทิพย์ประไพ ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม

11. รุ่น RUNABOUT GP4
อันดับที่ 1 ธนภัทร ทิพย์ประไพ ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2 ศิวกร วิรุณราช ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3 ภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล และ อันดับที่ 4 ชนาภา ผลไม้ ทีมพีทีทีลูบิแคนท์โกลด์ดราก้อน

12. รุ่น RUNABOUT LADIES GP4
อันดับที่ 1 อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ , อันดับที่ 2 ชนาภา ผลไม้ ทีมพีทีทีลูบิแคนท์โกลด์ดราก้อน และ อันดับที่ 3 ศัจจา พันพุก ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม

13. รุ่น RUNABOUT 1100 STOCK (ROOKIES)
อันดับที่ 1 ศิวกร วิรุณราช ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 2 ฟิลิน ซาลี่ ทีมฟลามิงโก้ และ อันดับที่ 3 เชาวลิต เกื้อจรูญ ทีมฟลามิงโก้

14. รุ่น RUNABOUT JUNIOR GP4 AGE 13 – 16
อันดับที่ 1 อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2 สิทธิโชค วิรุณราช ทีมกาเซโบเจ็ตเรสซิ่งทีม , อันดับที่ 3 สุภัคชยา งามสมมิตร และ อันดับที่ 4 พชรกมล สนสวัสดิ์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม

15. รุ่น RUNABOUT JUNIOR GP4 AGE 10 – 13
อันดับที่ 1 อินทัช หลงนิยม ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 2 ธนธรรม กุลกำม์ธร ทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตบีเคเค , อันดับที่ 3 กุณช์ วิชชาพิณ ทีมซี.อาร์.ซี กรุ๊ป เจ็ตสปอร์ต ฮกกี่เมกก้าสโตร์เจ็ตสกีทีม , อันดับที่ 4 ปาณิสรา ทวิพัฒน์ และ อันดับที่ 5 ณัฐกรณ์ สมจิตต์ ทีมเมาเท่นเจ็ตเรสซิ่งทีม

โดยผลการแข่งขันที่ได้ทั้งหมดนี้จะเป็นผลคะแนนของนักกีฬาที่สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยจะนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันภายใต้สมาพันธ์เรือเร็วโลก UIM หรือเป็นที่รู้จักในนาม Union International Motonatique หนึ่งในองค์กรสมาชิก IOC ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางใหม่ของนักกีฬาสำหรับวงการกีฬาทางน้ำของประเทศไทย